Contact information

สำนักงานใหญ่
Address:

898/13-14 เอสวีซิตี้ อาคารสำนักงานที่ 2 ชั้น 9 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120

Phone number:

Tel. (+66)-2092-7200 Fax. (+66)-2092-7208-09

E-mail:

info@qt1995com

We are open:

Monday – Friday 8.00 AM – 5.00 PM

logo1

สำนักงานและคลังสินค้า

สำนักงานใหญ่ ( กรุงเทพฯ)

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

898/13-14 เอสวีซิตี้ อาคารสำนักงานที่ 2 ชั้น 9 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120
Tel : (+66)-2092-7200
Fax. (+66)-2092-7208-09

คลังกรุงเทพฯ

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (คลังกรุงเทพฯ)

569  ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ ) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (+66) 02- 681-8301
Fax : (+66) 02-681-8300

 

Send us a message>