Sensors & RFID system

[dt_cell width=”1/2″]

3m-1

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำทางการตลาดด้านการเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอิเล็คโทรนิค และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยตีตลาดที่จังหวัดระยอง สระบุรี และหาดใหญ่ เราขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นบริษัทที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้เราได้รับความเชื่อมั่นและเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และสินค้าให้กับองค์กรรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยสินค้าที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ตั้งแต่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, transmission & distribution, ยานยนต์ขนส่ง, โฆษณาและอาคารที่พักส่วนตัว, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค น้ำมันและแก๊ส

[/dt_cell][dt_cell width=”1/2″]

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โดยเจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญตามหลักสูตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดังนั้นจ้าหน้าที่ของเราจึงสามารถให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับช่างไฟฟ้า สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และผู้วางแผน ได้ในทุกขั้นตอน พร้อมกับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดต่างๆ และช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่เจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการ ได้เป็นอย่างดี

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Encoders

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osicoder[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osicoder

Rotary encoders

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4905-encoders/1440-osicoder/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Limit Switches

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osiswitch[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiswitch

Limit switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/520-osiswitch/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XCS[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XCS

Safety switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/616-preventa-xcs/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]XC1-AC[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XC1 AC

Limit switches for materials handling applications

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/743-xc1-ac/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XR-and-XF[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XR and XF

Screw limit swiches and Overtravel limit swiches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/742-xr-and-xf/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]
[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Pressure Sensors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Nautilus[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Nautilus

Sensors for pressure control

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4920-pressure-sensors/522-nautilus/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Proximity & Presence Sensors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]wireling_device1[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Nautilus ATEX D

Sensors for pressure control, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1037-nautilus-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiprox[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiprox

nductive and capacitive proximity sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/515-osiprox/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osiprox-ATEX-D[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiprox ATEX D

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1036-osiprox-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiris[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiris

Photo-electric sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/511-osiris/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osisonic[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osisonic

Ultrasonic sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/519-osisonic/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiswitch-ATEX-D[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiswitch ATEX D

Limit switches, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1035-osiswitch-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XU[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XU

Safety light curtains

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/618-preventa-xu/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Safety Detectors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XCS[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XCS

Safety switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/616-preventa-xcs/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XU[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XU

Safety light curtains

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/618-preventa-xu/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XY[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XY

Safety mats

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/617-preventa-xy/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Smoke Detectors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]ARGUS---Smoke-detectors[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

ARGUS – Smoke detectors

Smoke detectors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4935-smoke-detectors/1532-argus-smoke-detectors/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Traceability & Access Control

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Ositrack[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Ositrack

RFID identification system

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4940-traceability-access-control/1471-ositrack/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4940-traceability-access-control/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”30″ /]

[dt_call_to_action style=”1″ background=”plain” content_size=”normal” text_align=”left” animation=”none” line=”true”]

[dt_cell width=”3/4″]

Get More Information

Tel : (+66)-2683-3040, Fax : (+66)-2683-3364,

Email : sales@qt1995.com[/dt_cell][dt_cell width=”1/4″]

[dt_button size=”big” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://qt1995.com/contact/” target_blank=””]Contact Us[/dt_button][/dt_call_to_action]

[dt_cell width=”1/2″]

3m-1

Schneider-electric is the leader on electronic product manufacturer and motor industry in Thailand. It has the marketeting in Rayong, Saraburee and Hardyai. We are famous as an environment company.

Nowadays, we receive the confidence and we have delivered the product and goods to government agency for many years by the product that has been well received including power generators, transmission & distribution, transporting vehicles, advertising and personal building, electronic equipment, oil and gas.

[/dt_cell][dt_cell width=”1/2″]

Quality Trading 1995 Co., Ltd

Has been appointed as an official distributor of Schneider-electric. Our official has been trained to have the knowledge and expertise according to the course of Schneider-electric. Therefore, our official can provide close consultation with technician, architect, interior designer, engineers and planner in every step and can exchange information and various thoughts and help solve the problem in order to have the highest satisfaction to the house owner and project owner very well.

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Encoders

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osicoder[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osicoder

Rotary encoders

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4905-encoders/1440-osicoder/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Limit Switches

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osiswitch[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiswitch

Limit switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/520-osiswitch/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XCS[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XCS

Safety switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/616-preventa-xcs/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]XC1-AC[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XC1 AC

Limit switches for materials handling applications

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/743-xc1-ac/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XR-and-XF[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XR and XF

Screw limit swiches and Overtravel limit swiches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/742-xr-and-xf/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]
[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4910-limit-switches/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Pressure Sensors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Nautilus[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Nautilus

Sensors for pressure control

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4920-pressure-sensors/522-nautilus/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Proximity & Presence Sensors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]wireling_device1[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Nautilus ATEX D

Sensors for pressure control, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1037-nautilus-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiprox[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiprox

nductive and capacitive proximity sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/515-osiprox/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osiprox-ATEX-D[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiprox ATEX D

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1036-osiprox-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiris[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiris

Photo-electric sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/511-osiris/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Osisonic[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osisonic

Ultrasonic sensors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/519-osisonic/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Osiswitch-ATEX-D[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Osiswitch ATEX D

Limit switches, for explosive atmospheres

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/1035-osiswitch-atex-d/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XU[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XU

Safety light curtains

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/618-preventa-xu/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4925-proximity-presence-sensors/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Safety Detectors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XCS[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XCS

Safety switches

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/616-preventa-xcs/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XU[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XU

Safety light curtains

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/618-preventa-xu/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Preventa-XY[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Preventa XY

Safety mats

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4930-safety-detectors/617-preventa-xy/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Smoke Detectors

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]ARGUS---Smoke-detectors[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

ARGUS – Smoke detectors

Smoke detectors

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4935-smoke-detectors/1532-argus-smoke-detectors/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”20″ /]

[dt_call_to_action content_size=”big” text_align=”left” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”none”]

Traceability & Access Control

[/dt_call_to_action]

[dt_gap height=”50″ /]

[dt_cell width=”1/4″]Ositrack[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

Ositrack

RFID identification system

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4940-traceability-access-control/1471-ositrack/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]XZ[/dt_cell]

[dt_cell width=”1/4″]

XZ…

OsiSense XZ

[dt_button size=”small” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”http://www.schneider-electric.com/products/th/en/4900-sensors-rfid-system/4940-traceability-access-control/524-xz/” target_blank=”true”]Product Detail[/dt_button]

[/dt_cell]

[dt_gap height=”30″ /]

[dt_call_to_action style=”1″ background=”plain” content_size=”normal” text_align=”left” animation=”none” line=”true”]

[dt_cell width=”3/4″]

Get More Information

Tel : (+66)-2683-3040, Fax : (+66)-2683-3364,

Email : sales@qt1995.com[/dt_cell][dt_cell width=”1/4″]

[dt_button size=”big” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://qt1995.com/contact/” target_blank=””]Contact Us[/dt_button][/dt_call_to_action]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ PDPA Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า